Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Grupa wsparcia dla pedagogów- luty 2017

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Raciborzu, zaprasza na spotkanie pedagogów w dniu 01.02.2017 r. o godzinie 10.00.

 

Tematyka spotkania- bieżące zmiany w przepisach prawa oświatowego,  warsztat pracy pedagoga szkolnego oraz sprawy bieżące.