Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Zaproszenie na VIII edycję konkursu "Oswajanie Ortografii"

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych

( kl. IV – VI) i gimnazjów do udziału

w VIII edycji konkursu

OSWAJANIE ORTOGRAFII”

W konkursie mogą brać udział uczniowie ze zdiagnozowaną dysortografią.

Zakładamy, że każdy uczeń jest w stanie pokonywać swoje ograniczenia, rozwiązywać problemy, odnosić sukcesy. Część uczniów pomimo systematycznej pracy nie odnosi jednak sukcesów, ich praca nie jest nagradzana, co skutkuje spadkiem motywacji. Aby wzmacniać motywację m.in. tych uczniów ogłaszamy niniejszy konkurs.

Ważnymi osobami dla ucznia są rodzice i nauczyciele i ich udział w pracy ucznia także będzie promowany.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Raciborzu oraz na stronie internetowej poradni w zakładce- Druki do pobrania

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi

w dniu 16.06.2015r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 

 

Organizator: Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna

w Raciborzu

Patronat: v-ce Prezydent Raciborza L.Nowacka