Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Zapraszamy na Dni Sześciolatka 2015

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
w RACIBORZU

zaprasza w ramach

 

Dni Sześciolatka

 

 rodziców dzieci przedszkolnych w dniu 

25 MARCA 2015

do naszej placówki w Raciborzu przy ul. Jana 14

 

 W programie:

 

Godz. 14.00 – 15.45

Punkt konsultacyjny dla rodziców

Konsultacje z psychologiem, pedagogiem i logopedą

(bez konieczności zapisywania).

 

 

Godz. 16.00 – 17.00

„Gotowość szkolna sześciolatka”– wykład z prezentacją multimedialną połączony z dyskusją dla rodziców (wymagane wcześniejsze zapisy telefoniczne)

 

 

Godz. 17.00 – 18.00

Punkt konsultacyjny dla rodziców

Zapisy telefoniczne na wykład (pod nr 32 415 35 47) w sekretariacie PPP do 15 marca 2015, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.